Pressemeddelelse

SUVO Hundested, Ullerup Skovvej 10, DK-3390 Hundested er blevet kvalitetsvurderet og nu optaget i Teknologisk Instituts kvalitetskontrolordning for rustbeskyttelsescentre.

 

Rustbeskyttelsescenteret SUVO Hundested, er nu et af de SUVO centre i Danmark som er blevet optaget i Teknologisk Instituts kvalitetskontrolordning for rustbeskyttelse, også kaldet VKO-R.

Værksteds Kontrol Ordningen vedr. Rustbeskyttelse (VKO-R), har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet af det udførte rustbeskyttelses arbejde.

Ordningen indebærer, at Teknologisk Institut, aflægger centeret såvel anmeldte som uanmeldte besøg, og her gennemfører årlige uvildige stikprøvekontroller af det udført arbejde, på tilfældigt udvalgte biler, som centeret har rustbeskyttet.

 

Ved det anmeldte besøg udvælger og indkalder Teknologisk Institut typisk 4 - 6 biler som centeret har behandlet inden for det sidste halve år.

Ved det uanmeldte besøg er det dagsproduktionen på centeret der er genstand for en kvalitets gennemgang, samt ikke mindst at de optagelseskriterier som er beskrevet i Teknisk Protokol fortsat efterleves på centeret.

Kontrollen omfatter op til 30 vigtige punkter på hver enkelt bil, som alle har væsentlig betydning for kvaliteten af det udførte rustbeskyttelsesarbejde.

 

I forbindelse med det gennemførte optagelsesbesøg på d. 12. marts 2019, kunne SUVO rustbeskyttelses centeret præstere et højt og ensartet kvalitetsniveau, hvilket er et rigtig godt resultat, som centeret også godt kan være rigtig stolt af.

 

Resultat fortæller noget om et velmotiveret personale, som arbejder efter nøje fastlagte arbejdsprocedure, og er omhyggelig i alle faser. Kvaliteten og omhyggeligheden hvormed arbejdet tilrettelægges og gennemføres på centeret er absolut i top, hvilket giver centerets kunder sikkerhed for en grundig behandling på bilernes overflader og ikke mindst i hulrummene, og dermed god værdi for pengene.

 

lgo.png3043,56,7,true.png

www.teknologisk.dk/rustbeskyttelse                             

 

Med venlig hilsen

Institut, Automobilteknik.                              

sign.png                                                                                              

Jan Helbo. VKO-R konsulent